Bakgrund

2020 Mästarbrev i handvävning

.

..

Utbildningar

1980      Högre hemslöjdsutbildningen, Handarbetets Vänners skola

1999      Gymnasielärarexamen, vävlärare, Göteborgs universitet

2008      Kandidatexamen i Textilvetenskap, Uppsala universitet

2009      Magisterexamen i Textilvetenskap, Uppsala universitet

2015       Komplettering, behörig slöjdlärare, Göteborgs universitet

 

Uppsatser som ingått i utbildningarna:

”Vävningen och framtiden. Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga”.

”En studie av hemväverskorna och vad de vävde åt Skaraborgs läns hemslöjdsförening 1910-1939.

”Vävböcker till nytta och nöje. Översikt över utgivna vävböcker och författare 1750-1990 med innehållsanalys.

 

Anställningar

1980 – 1996   Chef och konsulent, Skaraborgs läns hemslöjdsförening

1996 – 2013    Vävlärare, Vuxenutbildningen Skara

2013 – 2017     Slöjdlärare, textil inriktning åk 3-6, Skara kommun

2017                 Grundade företaget Textil trådar